El manga spin-off Imawa no Michi no Alice finalizará en febrero

El número de diciembre de la revista Monthly Sunday GX (Shogakukan) ha anunciado que el manga Imawa no Michi no Alice, de Haro Asō y Takayoshi Kuroda, finalizará en el número de marzo de la revista, a la venta en…

El manga Imawa no Kuni no Alice finalizará el 2 de marzo

El número 12 de este año de la revista Weekly Shonen Sunday S (Shogakukan) ha revelado que el manga Imawa no Kuni no Alice, de Haro Asō, finalizará en el décimo cuarto número de la revista, a la venta el…

Haro Aso publica un one-shot en el número 51 de la revista Weekly Young Magazine

El número 51 de la revista Weekly Young Magazine (Kodansha) publicó un one-shot titulado Kaisha ni Utsu no Shindansho Dashite Kanojo ni wa Chouki Shucchou to Uso Tsuite Ikkagetsu no Tabi ni Deta, realizado por Haro Aso (Imawa no Kuni…