Scroll to Top

La mangaka Karino Takatsu (Working!!, Servant × Service) ha comenzado un nuevo yonkoma titulado Hyōtenka no Kanojo ni Nanika Yōkai en la web Gangan...