Scroll to Top

El número 40 de este año de la revista Big Comic Spirits (Shogakukan) ha publicado el capítulo final del manga Kanata Kakeru, de Shin Takahashi (Saikano)....

La edición combinada que forman los números 4 y 5 de 2016 de la revista Big Comic Spirits (Shogakukan) ha anunciado que Shin Takahashi (Saikano) comenzará...

El número 50 de este año de la revista Big Comic Spirits (Shogakukan) anuncia que Shunju Aono (Ore wa Mada Honki wa Dashitenai Dake), Kaoru Curry-zawa...