Scroll to Top

El número 52 de la revista B’s-Log (Kadokawa) ha publicado el capítulo final del manga Sekai Ninja Taikai Kiroku, de Yūri Shibamura y Temari...

El número de septiembre de la revista Asuka (Kadokawa) ha publicado el capítulo final del manga Kyo Kara Maoh!, de Tomo Takabayashi y Temari Matsumoto....