Scroll to Top

El número 50 de este año de la revista Big Comic Spirits (Shogakukan) anuncia que Shunju Aono (Ore wa Mada Honki wa Dashitenai Dake), Kaoru Curry-zawa...